Securitatea Datelor Personale

Datele dumneavoastra personale vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Ne obligam sa nu facem publice sau sa instrainam prin orice alt mod bazele de date continand informatii referitoare la datele personale ale utilizatorilor acestui site.

Obligatiile dumneavoastra de inregistrare

In utilizarea serviciului, dumneavoastra sunteti de acord sa furnizati informatii adevarate, corecte, actuale si complete despre dumneavoastra, asa cum sunt acestea specificate .
In situatia in care consideram, ca aceasta obligatie nu este respectata de catre dumneavoastra, ne rezervam dreptul sa va blocam accesul, pe perioada determinata sau nedeterminata, la utilizarea serviciului fara nici o notificare prealabila.

Limitare de responsabilitate

Nu vom fi responsabili in fata nici unei persoane sau companii care foloseste sau se bazeaza pe informatii sau opinii neconforme continute de acest site.
De asemenea, nu vom fi raspunzatori pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informatiei prezentate pe site, orice tip de erori sau omisiuni in continut care pot conduce la orice fel pierderi.
Daca considerati ca orice material de pe acest site, violeaza drepturile de copyright sau orice alte drepturi, va rugam sa ne contactati pentru detalii la contact@geluriuv.ro astfel incat sa putem lua o decizie in cunostinta de cauza.

Informatiile pot fi reproduse prin tiparire numai pentru uz personal.

Dispute si Conflicte

Orice tentativa de acces neautorizat la site si orice incercare de frauda va fi raportata autoritatilor competente. Orice conflict aparut intre companie si clienti se incearca a fi rezolvat pe cale amiabila prin intelegere intre cele doua parti. In cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale romanesti din acest domeniu iar solutionarea conflictelor este de compententa instantelor romanesti.

CONFIDENTIAL

Informatii personale
Sunteti de acord ca furnizarea serviciilor sau a produselor prezentate pewww.geluriuv.ro sa inceapa imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de comanda cerute. Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte.
Securitatea datelor personale
Accesarea www.geluriuv.ro implica acceptul utilizatorilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de www.geluriuv.ro. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promotiiile www.geluriuv.ro sau despre orice alte promotii sau activitati desfasurate de www.geluriuv.ro prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS, etc.). www.geluriuv.ro se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia operatorului de marketing direct (al acestuia). Datele Dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.

www.geluriuv.ro certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum si a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare.

Printre aceste drepturi se numara (enumerarea nu are un caracter limitativ):

a. dreptul de a cere www.geluriuv.ro sa va confirme prelucrarea sau nu a datelelor Dumneavoastra personale, in mod gratuit;

b. dreptul de a cere www.geluriuv.ro sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

c. dreptul de a cere www.geluriuv.ro sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor Dumneavoastra personale;

d. dreptul de a cere www.geluriuv.ro sa inceteze expedierea de mesaje promotionale.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa contact@geluriuv.ro.  www.geluriuv.ro foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla sub controlul nostru.